Dzięki nadpisowi, zamiast numeru telefonu, odbiorca wiadomości SMS zobaczy nazwę Twojego salonu. 


Wiadomość taka wygląda profesjonalnie i estetycznie, jednak rozwiązanie to ma również swoje ograniczenia, dlatego przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi warunkami.


Z czym wiąże się włączenie nadpisu tekstowego?

 • Klienci zamiast numeru telefonu zobaczą nazwę Twojego salonu 
 • Klienci nie będą mogli odpisywać na wiadomości. 
 • Jednorazowa opłata za zarejestrowanie nadpisu wynosi 49 zł netto. 
 • Od usługi Nadpis nie jest pobierana opłata abonamentowa. 
 • Nadpis jest aktywowany po opłaceniu opłaty rejestracyjnej. 
 • W celu zmiany treści nadpisu należy opłacić kolejną rejestrację (49 zł netto).

Ograniczenia:
 • Na wiadomość z nadpisem nie można odpowiedzieć 
 • Nazwa nie może być numerem 9-cyfrowym (np. 500600700) 
 • Nazwa nie może być numerem skróconym (np. 71200) 
 • Nazwa może zawierać maksymalnie 11 znaków, zawierających litery, cyfry oraz znaki specjalne: kropka, myślnik, spacja. 
  Wskazówka: urządzenia z systemem operacyjnym iOS, np. iPhone, nie wyświetlają spacji w nadpisie, dlatego jej stosowanie nie jest rekomendowane (np. nadpis "NAZWA SALONU" wyświetlony zostanie jako "NAZWASALONU")
 • Nazwa nie może zawierać polskich znaków 
 • Nazwa nie może zawierać 4 lub więcej cyfr w ciągu (np. Test2011) 
 • Zabronione jest dodawanie nazw które mogą wprowadzać w błąd, np. POLICJA. Nazwy takie będą odrzucane.