Jeśli zaistnieje potrzeba łącznego sfinalizowania wizyt różnych klientów (np. jeśli obsługujemy grupę klientów - rodzinę, znajomych - a rachunek reguluje jedna osoba), możesz je dodać ręcznie do listy wizyt, które zostaną sfinalizowane.


Aby dodać do listy finalizacji wizyty różnych klientów:

  1. Przejdź do działu kalendarz
  2. Kliknij oczekującą wizytę
  3. Kliknij finalizuj wizytę
  4. Kliknij odnośnik dodaj kolejną wizytę do rachunku, znajdujący się po prawej stronie:

  5. Wyświetlona zostanie lista wszystkich niesfinalizowanych wizyt w bieżącym dniu. Kliknij odnośnik wybierz obok wizyty, którą chcesz dodać do rachunku:


    Uwaga: Aby szybko odnaleźć wizytę, którą chcesz dodać, możesz posortować tabelę klikając nagłówek danej kolumny lub skorzystać z wyszukiwarki:

  6. Upewnij się, że wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo
  7. Kliknij przycisk finalizuj wizyty.