Przy finalizacji wizyty Versum automatycznie wyświetli wizyty klienta z danego dnia. Możesz również ręcznie dodać do rachunku wizyty z innego dnia.


Aby to zrobić:

  1. Przejdź do działu kalendarz
  2. Kliknij jedną z wizyt, które chcesz sfinalizować
  3. Kliknij przycisk finalizuj wizytę
  4. Na liście wizyt kliknij opcję dodaj kolejną wizytę do rachunku, znajdującą się poniżej ostatniej wizyty:

  5. Kliknij pole daty i wybierz odpowiednią datę:


  6. Kliknij odnośnik wybierz obok wizyty, którą chcesz dodać do rachunku:


  7. Upewnij się, że wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo
  8. Kliknij przycisk finalizuj wizyty.