Versum pozwala na przyznawanie rabatów, zarówno procentowych jak i kwotowych, w trakcie finalizacji wizyty.


Aby przyznać rabat w trakcie finalizacji wizyty:

  1. W dziale kalendarz kliknij wizytę, którą chcesz sfinalizować
  2. Kliknij przycisk finalizuj wizytę
  3. Kliknij przycisk przyznaj rabat, znajdujący się pod listą wizyt, na wysokości pola Do zapłaty:

  4. Domyślnie wybrany zostanie rabat na wszystkie usługi i produkty przypisane do finalizowanych wizyt. Jeśli chcesz udzielić rabatu tylko na niektóre z nich, kliknij menu rabat i wybierz opcję wybrane usługi i produkty:

  5. Wyświetlona zostanie lista sprzedawanych produktów i usług. W kolumnie rabat podaj wysokość rabatu dla odpowiedniej usługi lub produktu oraz wybierz czy rabat ma mieć wartość procentową czy kwotową:

  6. Versum wyświetli ceny bazowe oraz ceny po uwzględnieniu rabatu oraz poda ostateczną kwotę do zapłaty. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk zapisz
  7. Jeśli wszystkie potrzebne dane są już uzupełnione, kliknij przycisk finalizuj wizytę.