Versum pozwala na przyznawanie rabatów, zarówno procentowych jak i kwotowych, w trakcie finalizacji wizyty.


Aby przyznać rabat w trakcie finalizacji wizyty:

  1. W dziale kalendarz kliknij wizytę, którą chcesz sfinalizować
  2. Kliknij przycisk finalizuj wizytę
  3. Kliknij przycisk przyznaj rabat, znajdujący się pod listą wizyt, na wysokości pola Do zapłaty:

  4. Domyślnie wybrany zostanie rabat na wszystkie usługi i produkty przypisane do finalizowanych wizyt. Jeśli chcesz udzielić rabatu tylko na niektóre z nich, kliknij menu rabat i wybierz opcję wybrane usługi i produkty:


  5. Wyświetlona zostanie lista sprzedawanych produktów i usług. W kolumnie rabat wpisz wysokość rabatu dla odpowiedniej usługi lub produktu oraz wybierz czy rabat jest procentowy czy kwotowy:


  6. Versum wyświetli ceny bazowe oraz ceny po uwzględnieniu rabatu oraz poda ostateczną kwotę do zapłaty. Upewnij się, że podane dane są prawidłowe i kliknij przycisk finalizuj wizytę.