W przypadku drukarki fiskalnej Emar Tempo 3 nie jest możliwe drukowanie raportów miesięcznych bezpośrednio z systemu. Przy próbie wydrukowania raportu pojawi się komunikat "Wystąpił błąd drukarki. Transakcja została przerwana. Opis błędu: Błąd danych":
Aby sporządzić raport miesięczny na drukarce Emar Tempo 3, wydrukuj go bezpośrednio z poziomu drukarki. 


Aby to zrobić:

  1. Naciśnij dowolne miejsce na panelu dotykowym
  2. Naciśnij ikonę RAPORTY
  3. Naciśnij ikonę MIESIĘCZNY
  4. Wybierz miesiąc, za który chcesz sporządzić raport
  5. Potwierdź wybór miesiąca
  6. Wybierz rodzaj raportu (pełny/skrócony).