Versum pozwala na przyznawanie rabatów, zarówno procentowych jak i kwotowych, w trakcie dodawania sprzedaży bezpośrednio w magazynie.


Aby przyznać rabat na sprzedawany produkt:


  1. Przejdź do działu magazyn
  2. Kliknij przycisk dodaj sprzedaż, a następnie uzupełnij formularz sprzedaży > Więcej na ten temat
  3. Kliknij przycisk przyznaj rabat, znajdujący się obok pola Wartość sprzedaży:

  4. Domyślnie wybrany zostanie rabat na wszystkie usługi i produkty przypisane do finalizowanych wizyt. Jeśli chcesz udzielić rabatu tylko na niektóre z nich, kliknij menu rabat i wybierz opcję wybrane usługi i produkty:

  5. Wyświetlona zostanie lista sprzedawanych produktów. W kolumnie rabat wpisz wysokość rabatu dla odpowiedniego produktu oraz wybierz czy rabat ma być procentowy czy kwotowy:

  6. Versum wyświetli ceny bazowe, ceny po uwzględnieniu rabatu oraz poda ostateczną kwotę do zapłaty. Kliknij zapisz
  7. Upewnij się, że wszystkie dane są prawidłowe i kliknij przycisk wprowadź sprzedaż.