Realizacja usługi wiąże się często z koniecznością zużycia materiałów na jej potrzeby. Versum pozwala wprowadzać zużycie materiałów podczas finalizacji wizyty.


Możesz również wprowadzać zużycie zanim jeszcze wizyta zostanie sfinalizowana > Więcej na temat wprowadzania zużycia przed finalizacją wizyty


Wskazówka: Jeśli finalizacja wizyty dotyczy usług, które miały zdefiniowane własne receptury zużycia materiałów w karcie usługi, tabelka zużyć materiałów zostanie automatycznie uzupełniona zgodnie z recepturami. W takim przypadku nie trzeba edytować zużycia jeśli nie zaszły zmiany w stosunku do zdefiniowanej receptury. > Więcej na ten temat

Jeśli zużycie nie jest powiązane z żadną konkretną wizytą, lub trudno to ustalić, możesz również dodać je bezpośrednio w magazynie. > Więcej na ten temat


Aby wprowadzić zużycie podczas finalizacji wizyty:

  1. Kliknij wizytę w kalendarzu a następnie kliknij przycisk finalizuj wizytę:
  2. W oknie finalizacji wizyty kliknij zakładkę zużycie:

  3. Pojawi się tabela zużycia materiałów. Kliknij przycisk dodaj produkt, a następnie w polu wpisz nazwę, kod kreskowy itp. wpisz nazwę materiału i wybierz go z listy podpowiedzi:

  4. W kolumnie jednostka wybierz w jakiej jednostce zostanie wprowadzone zużycie, a następnie wprowadź ilość w kolumnie ilość
  5. Aby dodać kolejną pozycję kliknij przycisk kolejny produkt
  6. Aby usnąć pozycję z listy kliknij symbol kosza  po prawej stronie tabeli
  7. Upewnij się, że formularz finalizacji zawiera wszystkie pozostałe informacje a następnie kliknij przycisk finalizuj wizytę.