Ręczne uruchomienie programu Versum Fiskalizacja


Po zainstalowaniu aplikacja Versum Fiskalizacja uruchomi się samoczynnie. Program będzie również uruchamiał się automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera. 


Jeśli tak się nie stanie, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy skrót Versum Fiskalizacja, który został utworzony na pulpicie podczas instalacji:Jeśli podczas instalacji nie wybrano opcji utworzenia skrótu, aplikację można uruchomić z menu Start (Start > Wszystkie Programy > Versum Fiskalizacja > Versum Fiskalizacja).


Aby wyświetlić okno programu Versum Fiskalizacja, kliknij ikonkę Pokaż ukryte ikony, znajdującą się w obszarze powiadomień na pasku zadań Windows. Następnie kliknij dwukrotnie logo programu Versum Fiskalizacja: