Co to jest?


Niektóre usługi wymagają regularnego powtarzania lub umawiania się na wizyty kontrolne. Dzięki tej funkcji klient otrzyma w stosownym czasie automatyczną wiadomość, która przypomni mu o tym, że pora umówić się na kolejną wizytę.

Możesz dodać osobne przypomnienia dla poszczególnych usług, definiując treść i czas wysyłki każdego z nich. Dzięki temu klient otrzyma wszystkie istotne informacje, a wiadomość zostanie zawsze wysłana w optymalnym momencie.


Dlaczego warto?


Często zdarza się, że klienci zapominają umówić się na wizytę kontrolną lub kolejną wizytę w ramach cyklicznie wykonywanej usługi. Automatyczne przypomnienie minimalizuje to ryzyko i motywuje klienta do regularnych wizyt. Pomoże Ci to uzyskać lepsze efekty cyklicznie wykonywanych usług oraz zwiększyć lojalność klientów, a w konsekwencji również Twoje przychody.


Jak uruchomić kampanię "wizyta cykliczna"?


Wiadomości wysyłane w ramach kampanii przypisane są do konkretnej usługi. Dzieje się tak, ponieważ dane zabiegi należy powtarzać z określoną dla nich częstotliwością. Dzięki temu w przypomnienie o wizycie kontrolnej lub konieczności powtórzenia zabiegu zostanie zawsze wysłane w czasie odpowiednim dla danej usługi. 


Aby dodać nowe przypomnienie w ramach kampanii "wizyta cykliczna":

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk Marketing Automatyczny

 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Wizyta cykliczna
 4. Kliknij przycisk nowe przypomnienie
 5. W punkcie pierwszym wpisz nazwę przypomnienia
 6. Wybierz usługę lub usługi (możesz utworzyć wspólne przypomnienie dla kilku usług)
 7. Określ czas od wizyty, po którym wysłane zostanie przypomnienie
  Uwaga: jako miesiąc przyjmowany jest okres 30 dni. "3 miesiące" i "6 miesięcy" to odpowiednio 90 i 180 dni
 8. W punkcie czwartym wybierz rodzaj wiadomości:

  SMS - wysłana zostanie wyłącznie wiadomość SMS
  Email - wysłana zostanie wyłącznie wiadomość email
  Preferuj wiadomość SMS - jeśli w karcie klienta podano prawidłowy numer telefonu, wiadomość zostanie wysłana jako SMS. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany email.
  Preferuj wiadomość email - Jeśli w karcie klienta podano prawidłowy adres email, wiadomość zostanie wysłana jako email. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany SMS.

 9. Zapoznaj się z domyślnym tekstem przypomnienia. W razie potrzeby zmodyfikuj go lub utwórz zupełnie nową wiadomość
 10. Kliknij przycisk dodaj wiadomość, znajdujący się u dołu strony.

Aby edytować lub usunąć przypomnienie w ramach kampanii "Wizyta cykliczna":

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk Marketing Automatyczny
 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Wizyta cykliczna
 4. Kliknij nazwę przypomnienia, które chcesz edytować:

 5. Jeśli chcesz zmienić nazwę, treść, czas wysyłki lub wyłączyć przypomnienie, kliknij przycisk więcej, a następnie wybierz opcję edytuj.
  Jeśli chcesz usunąć przypomnienie, kliknij przycisk więcej i wybierz opcję usuń przypomnienie: