Co to jest?

Klienci otrzymają wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji, zawierające datę oraz godzinę wizyty.

 

Dlaczego warto?

Wiadomość z potwierdzeniem dodania terminu to doskonała forma utrwalenia daty i godziny wizyty oraz pozostawienia numeru kontaktowego na wypadek gdyby klient chciał się skontaktować. Jest to również świetna okazja, aby poinformować klienta o promocjach oraz nadchodzących wydarzeniach.


Aby uruchomić potwierdzenie nowej rezerwacji:

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk komunikacja z klientem

 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Nowa rezerwacja
 4. Kliknij przycisk edytuj, znajdujący się po prawej stronie:


 5. Wybierz typ wiadomości:

  · SMS (na koszt Moment.pl) - Wysłana zostanie wiadomość SMS sponsorowana przez Moment.pl (opcja dostępna tylko dla salonów z aktywną wizytówką na Moment.pl > Dowiedz się więcej.
  · SMS - Wysłana zostanie wyłącznie wiadomość SMS.
  · email - Wysłana zostanie wyłącznie wiadomość email.
  · SMS i email - Wysłana zostanie wiadomość SMS oraz email.
  · Preferuj wiadomość SMS - Jeśli w karcie klienta podano prawidłowy numer telefonu, wiadomość zostanie wysłana jako SMS. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany email.
  · Preferuj wiadomość email - Jeśli w karcie klienta podano prawidłowy adres email, wiadomość zostanie wysłana jako email. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany SMS.


 6. Zapoznaj się z treścią domyślnych wiadomości. W razie potrzeby zmodyfikuj treść, lub utwórz zupełnie nowe wiadomości
 7. W punkcie 3. status kampanii, kliknij rozwijalne menu i wybierz opcję Kampania aktywna:


 8. Po upewnieniu się, że wiadomości zawierają odpowiednie treści, kliknij przycisk zapisz zmiany.