Co to jest?

 

Klient otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem zmiany terminu rezerwacji oraz podaje nową datę i godzinę wizyty, np. po telefonicznym lub internetowym przełożeniu spotkania.

 

Dlaczego warto?

 

Wiadomość pozwala utrwalić klientowi nowy termin wizyty, a dodatkowo jest okazją, aby zareklamować klientowi produkt, usługę lub poinformować go o aktualnej promocji.


Aby uruchomić powiadomienie "zmiana terminu":

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. Kliknij przycisk komunikacja z klientem

 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Zmiana terminu
 4. Kliknij przycisk edytuj po prawej stronie:

  ulv_2kbdOcfIR2QUxsWoir57smmFd_BICw.png

 5. Wybierz typ wiadomości:

  · SMS - Wysłana zostanie wyłącznie wiadomość SMS.
  · email - Wysłana zostanie wyłącznie wiadomość email.
  · SMS i email - Wysłana zostanie wiadomość SMS oraz email.
  · Preferuj wiadomość SMS - Jeśli w karcie klienta podano prawidłowy numer telefonu, wiadomość zostanie wysłana jako SMS. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany email.
  · Preferuj wiadomość email - Jeśli w karcie klienta podano prawidłowy adres email, wiadomość zostanie wysłana jako email. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany SMS.


 6. Zapoznaj się z treścią domyślnych wiadomości. W razie potrzeby zmodyfikuj treść, lub utwórz zupełnie nowe wiadomości
 7. W punkcie 3. status kampanii, wybierz opcję Kampania aktywna:


 8. Po upewnieniu się, że wiadomości zawierają odpowiednie treści, kliknij przycisk zapisz zmiany.


Wskazówka: Powiadomienie zostanie wysłane tylko w przypadku, gdy zmiana terminu nastąpi wcześniej niż 60 minut przed nowym terminem wizyty.