Przy finalizacji wizyty w systemie Versum masz możliwość uwzględnienia różnych metod płatności. Dzięki temu uzyskasz precyzyjne i wiarygodne dane statystyczne oraz rozliczysz niestandardowe formy zapłaty, takie jak na przykład różnego rodzaju bony upominkowe. Stosowanie odpowiednich form zapłaty umożliwi również prawidłowe naliczanie prowizji pracownikom.


Dostępne są następujące domyślne metody płatności:

 • gotówka 
 • karta kredytowa
 • przelew
 • seria/karnet
 • bon
 • barter
 • nagroda
 • gratis
 • inne

Możesz również dodawać własne metody płatności. > Więcej na temat dodawania metod płatności


Istniejące formy płatności możesz edytować, decydując czy mają być wliczane do obrotów firmy lub/oraz obrotów i prowizji pracownika. Znajdzie to odzwierciedlenie w statystykach i raportach, takich jak raport finansowy, czy raport prowizji pracowników. > Więcej na temat edycji metod płatności

Aby wybrać formę zapłaty podczas finalizacji wizyty:

 1. W dziale kalendarz, kliknij wizytę, którą chcesz sfinalizować, a następnie wybierz opcję finalizuj wizytę
  > Więcej na temat finalizacji wizyt
 2. Kliknij pole wyboru z formą płatności i wybierz odpowiednią pozycję:


 3. Jeśli klient korzysta z kilku metod płatności jednocześnie (np. gotówka i bon), kliknij opcję + forma zapłaty, aby dodać kolejną formę płatności. > Więcej na ten temat