Możesz edytować zarówno domyślne, jak i dodane przez siebie metody płatności. W przypadku domyślnych form płatności, możesz zdecydować, czy zostaną one wliczone do obrotów firmy i obrotów pracowników. W przypadku form zdefiniowanych przez siebie, możesz również zmienić ich nazwę lub je usunąć. Usunięte metody płatności będzie można w dowolnym momencie przywrócić.


Aby edytować metodę płatności:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk płatności:

  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Metody płatności
  5. Kliknij odnośnik edytuj obok metody płatności, którą chcesz edytować:


  6. Dostosuj nazwę oraz zdecyduj czy płatność ma być wliczana do obrotów firmy oraz obrotów i prowizji pracowników, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w punktach 2 i 3. Jeśli zaznaczysz dane pole, płatność będzie wliczana
    Na poniższym przykładzie płatność nie będzie wliczana do obrotów salonu, ale wliczana będzie do obrotów pracownika:


  7. Kliknij przycisk zapisz zmiany.