Raport "Usługi" pozwala uzyskać dane statystyczne na temat oferowanych usług. Są to dane dotyczące ich udziału w obrocie, zarówno w przypadku usług sfinalizowanych jak i oczekujących. Raport ten przedstawia udział procentowy oraz pieniężny, a także łączny czas oraz liczbę wykonań usług. Na tej podstawie możesz sprawdzić, które usługi miały największy, a które najmniejszy udział w obrocie w danym okresie czasu, a co za tym idzie, które usługi są najpopularniejsze, a które mniej popularne. 


Aby skorzystać z raportu "Usługi"

  1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista (recepcjonista posiada wgląd wyłącznie do danych z bieżącego dnia).
  2. Przejdź do działu statystyki
  3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Usługi:


  4. Domyślnie pokazany zostanie raport z bieżącego dnia. Aby wyświetlić raport z innego okresu, skorzystaj z kalendarza na górze strony i ustaw inny zakres dat
  5. Możesz również wyświetlać raporty usług sporządzone według pracowników lub według zasobów. W tym celu wybierz odpowiednią zakładkę.


  6. Aby zapisać dany raport do pliku excel, kliknij pobierz raport excel znajdujący się w prawym górnym rogu.