Korzystając z Versum możesz w dowolnym momencie zmienić swój plan abonamentowy, tak aby zwiększyć dostępną liczbę kalendarzy pracowników, lub uzyskać dostęp do opcji niedostępnych na niższych planach.


Nowy plan abonamentowy zostanie zafakturowany proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła zmiana abonamentu oraz w kolejnych okresach rozliczeniowych.


Aby zmienić plan abonamentowy:


  1. Zaloguj się do systemu jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk faktury i abonament
  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Abonament:


  5. Kliknij przycisk zmień plan abonamentowy
  6. Wybierz okres, na który chcesz wykupić abonament, klikając przycisk z wybraną liczbą miesięcy

    Uwaga: Wykupując abonament na dłuższy okres, zyskujesz prawo do zniżki. W przypadku 3 miesięcy jest to 7%, a w przypadku 12 miesięcy - 10% rabatu.


  7. Wybierz nowy plan abonamentowy klikając przycisk wybieram ten plan pod opisem odpowiedniego planu:


  8. Upewnij się, że wybrany został odpowiedni plan abonamentowy, a następnie zatwierdź zmiany, klikając przycisk wprowadź zmiany w abonamencie.