Jeśli przy próbie zalogowania na konto pracownika lub recepcjonisty otrzymujesz komunikat "Logowanie nie powiodło się...", oznacza to że administrator konta ustanowił ograniczenie dostępu w logowaniu.


Komunikat informuje o rodzaju ograniczenia dostępu, które jest aktywne. Możesz otrzymać jeden z następujących komunikatów:


1)Możesz logować się wyłącznie w czasie wyznaczonym przez administratora. Jeśli potrzebujesz logować się poza wyznaczonymi godzinami lub dniami, skontaktuj się z administratorem.


2)Możesz logować się wyłącznie ze stałych adresów IP wskazanych przez administratora. Jeśli posiadasz stały adres IP, z którego chcesz się logować skontaktuj się z administratorem.


3)Możesz logować się wyłącznie z urządzeń autoryzowanych przez administratora. Aby uzyskać możliwość logowanie się na nowym urządzeniu, kliknij przycisk poproś o autoryzację urządzenia, a na adres administratora odpowiedzialnego za autoryzację urządzeń wysłana zostanie prośba o autoryzację. Administrator może zdalnie autoryzować Twoje urządzenie klikając przycisk znajdujący się w mailu. 

Administrator może również zalogować się do Versum na urządzeniu, z którego korzystasz i autoryzować Twoje urządzenie w dziale ustawienia > ograniczenie dostępu > autoryzacja urządzenia.