Co to jest? 


Jeśli włączysz to ograniczenie, pracownicy o poziomach uprawnień innych niż administrator będą mogli logować się tylko na urządzeniach, które korzystają z określonego stałego adresu IP. W praktyce oznacza to, że możliwe dla nich będzie wyłącznie logowanie się w salonie, na dowolnym urządzeniu podłączonym do firmowej sieci. Jeśli pracownicy mają możliwość logowania się w kilku lokalizacjach, możesz dodać większą ilość adresów IP.

Administratorzy mogą logować się z dowolnego adresu IP.


Na co zwrócić uwagę? 


Zanim włączysz tę funkcję, potwierdź ze swoim dostawcą internetu, że korzystasz ze stałego adresu IP. Jeśli dodasz do listy tzw. “białych adresów” zmienny adres IP, to po ponownym połączeniu do sieci może okazać się, że pracownicy nie będą mogli zalogować sie na swoje konto - zmieni się adres IP, więc Versum zgodnie z przeznaczeniem tej funkcji zablokuje możliwość logowania.


Aby skonfigurować ograniczenie dostępu Autoryzacja adresu IP:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków kliknij przycisk ograniczenie dostępu
 4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Autoryzacja adresu IP:


 5. Kliknij przycisk rozpocznij konfigurację w prawym górnym rogu
 6. Wpisz adres IP, który chcesz autoryzować w pole na liście adresów IP:

  Uwaga: Przed skorzystaniem z adresu IP potwierdź ze swoim dostawcą internetu, że jest to stały adres IP.

 7. Wybierz rodzaje uprawnień, jakich dotyczyć będzie ograniczenie dostępu. Dla poniższego przykładu ograniczenie obowiązywać będzie pracowników na wszystkich poziomach uprawnień poza administratorami (administratorzy mogą logować się bez ograniczeń):


 8. Z rozwijalnego menu wybierz opcję ograniczenie aktywne:

 9. Kliknij przycisk zapisz.