Jeśli aktywna jest blokada autoryzacja urządzenia, to przy próbie zalogowania przez pracownika na nieautoryzowanym urządzeniu pojawi się komunikat "Z powodu ograniczeń dostępu do konta nie możesz się zalogować" oraz przycisk poproś o autoryzację urządzenia:Jeśli przycisk poproś o autoryzację urządzenia nie pojawia się, oznacza to, że aktywna jest jakaś inna blokada dostępu lub aktywne są co najmniej dwie blokady jednocześnie.


Aby uzyskać dostęp do konta, skontaktuj się z administratorem.