Jeśli włączone jest ograniczenie dostępu autoryzacja urządzenia, to w celu umożliwienia logowania konieczne jest zautoryzowanie danego urządzenia. 

Można to zrobić zdalnie, lub poprzez zalogowanie się na tym urządzeniu jako administrator.


Aby autoryzować urządzenie po zalogowaniu się na nim jako administrator:

  1. Zaloguj się jako administrator na urządzeniu, które chcesz autoryzować
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk ograniczenie dostępu
  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Autoryzacja urządzenia
  5. Kliknij przycisk autoryzuj to urządzenie:



  6. Pojawi się komunikat "Nowe urządzenie zostało autoryzowane", a urządzenie pojawi się na liście autoryzowanych urządzeń: