Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz sprawić, że ceny zakupu produktów i koszty zużytych materiałów widoczne będą wyłącznie po zalogowaniu jako administrator. Pracownicy o uprawnieniach podstawowych, rozszerzonych oraz recepcjonisty nie będą mieli do nich wglądu.


Wyjątkiem jest dostawa dodana przez danego pracownika: pracownik będzie miał możliwość edycji takiej dostawy, a ceny produktów w dostawie będą dla niego widoczne. Ceny w pozostałych dostawach oraz na kartach produktów i w inwentaryzacjach, a także koszty zużytych materiałów w szczegółach i historii wizyt oraz raportach pozostaną niewidoczne. Dostęp do nich będą mieli wyłącznie administratorzy.


Uwaga: Wyłączenie widoczności cen zakupu i kosztów zużytych materiałów wiąże się z częściowym ograniczeniem pracownikom dostępu do powiązanych opcji. Poniżej znajdziesz kilka przykładów takich ograniczeń:

 • podczas przeprowadzania inwentaryzacji nie będzie pokazywana kwotowa wartość różnicy między stanem księgowym a stanem faktycznym produktów 
 • w podsumowaniu inwentaryzacji nie będą wyświetlane ostatnie ceny zakupu produktów (kolumna cena zakupu op. netto będzie pusta)
 • przy wprowadzaniu dostawy nie uzupełnią się ostatnie ceny zakupu produktów
 • jeśli klienci dopłacają za dodatkowe ilości zużytych materiałów, pracownicy nie będą mogli sprawdzić powiązanych kosztów i ustalić ile klient ma dopłacić
 • w raportach nie będzie pokazywany koszt materiałów zużytych na potrzeby usług wykonywanych przez pracowników, co może utrudnić naliczanie prowizji (jeśli zajmuje się tym ktoś z pracowników)
 • pracownicy nie będą mieli możliwości edycji dostaw innych niż te wprowadzone przez nich samych.

Aby wyłączyć widoczność cen produktów dla pracowników:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. Kliknij przycisk inne ustawienia
 4. w menu po lewej stronie wybierz opcję Ceny zakupu:


 5. Odznacz opcję pokazuj ceny zakupu produktów i koszty zużytych materiałów: 6. Kliknij przycisk zapisz zmiany.