Wszystkie dane osobowe klientów mogą być w dowolnym momencie edytowane.


Aby edytować dane klienta:

  1. Przejdź do działu klienci
  2. Znajdź klienta, którego dane chcesz zmienić (możesz skorzystać z wyszukiwarki po lewej stronie)
  3. Kliknij imię i nazwisko klienta:


  4. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu:

  5. Zmień wybrane dane w karcie klienta
  6. Aby zatwierdzić zmiany kliknij przycisk zapisz zmiany.