Ustawienia zaawansowane rezerwacji online pomogą Ci ustalić z jakim wyprzedzeniem klienci będą mogli się umawiać na wizyty oraz inne parametry, dzięki którym skonfigurujesz rezerwację online według swoich potrzeb i dostosujesz ją do specyfiki działania Twojej firmy i Twojego regulaminu. 


Aby edytować ustawienia zaawansowane:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. W menu po lewej stronie, kliknij przycisk ustawienia
 3. Kliknij przycisk rezerwacja online
 4. Kliknij przycisk edytuj ustawienia w prawym górnym rogu
 5. W sekcji zaawansowane, kliknij odnośnik pokaż
 6. Dostosuj ustawienia do specyfiki działania swojego salonu. Więcej informacji na temat poszczególnych opcji znajdziesz poniżej.
 7. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk zapisz zmiany u dołu strony.


Dostępne są następujące parametry:


 • Domyślne odstępy czasu w jakich możliwe jest dodanie rezerwacji online

  Korzystając z tej opcji określisz które terminy będą dostępne do zarezerwowania przez internet. Przykłady dla pracownika, który przyjmuje od godziny 10:00 i ma wolny kalendarz:
  - co 15 minut: 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, itp.
  - co pół godziny: 10:00, 10:30, 11:00, itp.
  - co godzinę: 10:00, 11:00, 12:00, itp.
  - co dwie godziny: 10:00, 12:00, 14:00, itp.
  Najlepiej aby wybrany odstęp czasu odpowiadał średniemu czasowi trwania wizyty w Twoim salonie. Sprawi to, że wizyty będą umawiane jedna po drugiej.

 • Limit czasu na rezerwację 

  Tutaj określisz na jaki czas przed planowanym terminem wizyty można go zarezerwować. Przykładowo, jeśli wybierzesz opcję "2 godziny", to termin o godzinie 12:00 Klienci będą mogli zarezerwować online najpóźniej o godzinie 10:00.

 • Rezerwacje w przyszłości 

  Tutaj określisz jak daleko w przyszłość klienci mogą samodzielnie umawiać wizyty online.

 • Zmiana terminu rezerwacji 

  Tutaj określisz minimalny okres przed planowanym terminem wizyty, w którym możliwa jest zmiana.