Korzystając z Versum masz możliwość zmiany danych do faktur, w tym również adresu e-mail, na który faktury mają być wysłane.


Aby zmienić dane do faktury:

  1. Zaloguj się do systemu jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia 
  3. Kliknij na przycisk faktury i abonament
  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Dane do faktury:   5. Kliknij na przycisk zmień dane do faktury
  6. Wprowadź uaktualnione dane do faktury i potwierdź przyciskiem zapisz zmiany.