Versum pozwala zmienić ceny wielu produktów jednocześnie, bez konieczności edycji każdego z nich z osobna.

Możliwość grupowej edycji produktów posiadają wyłącznie użytkownicy o uprawnieniach administratora.


Aby grupowo zmienić ceny wybranych produktów:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu magazyn
 3. Zaznacz wszystkie produkty, których ceny chcesz zmienić, klikając pole wyboru obok każdego z nich:


  Wskazówka: Aby zaznaczyć wszystkie produkty, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa. Aby zaznaczyć wszystkie produkty z danej kategorii, wybierz tę kategorię z listy kategorii po lewej stronie, a następnie kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa: 4. Kliknij przycisk edytuj zaznaczone po prawej stronie nad listą produktów
 5. Wybierz opcję zmień ceny o procent lub zmień ceny o wartość - w zależności od tego czy chcesz zmienić cenę o konkretną kwotę (np. podnieść cenę wszystkich produktów o 10 zł) czy o procent (np. zmniejszyć cenę wybranych produktów o 5%):
 6. W polu wartość zmiany wprowadź wartość (kwotę lub procent) o jaką cena sprzedaży powinna się zmienić

  Wskazówka: Aby zmniejszyć cenę dodaj przed wartością znak minus

 7. Kliknij przycisk zmień. Ceny zostaną zaktualizowane.