Versum pozwala przypisać wiele produktów jednocześnie do danego producenta, bez konieczności edycji każdego z nich z osobna.

Możliwość grupowej edycji produktów posiadają wyłącznie użytkownicy o uprawnieniach administratora.


Aby grupowo przypisać produkty do producenta:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu magazyn
  3. Zaznacz wszystkie produkty, które chcesz przypisać do producenta, klikając pole wyboru obok każdego z nich:


    Wskazówka: Aby zaznaczyć wszystkie produkty, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa. Aby zaznaczyć wszystkie produkty z danej kategorii, wybierz tę kategorię z listy kategorii po lewej stronie, a następnie kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa:  4. Kliknij przycisk edytuj zaznaczone po prawej stronie nad listą produktów
  5. Wybierz opcję przypisz do producenta:
  6. Z rozwijalnego menu przypisz produkty do wybierz nazwę producenta, do którego chcesz przypisać produkty
  7. Kliknij przycisk przypisz. Produkty zostaną przypisane do producenta.