Aby uruchomić Program Lojalnościowy na swoim koncie, w pierwszej kolejności skorzystaj z trybu testowego. Dzięki niemu zapoznasz się w bezpieczny sposób z wszystkimi funkcjami Programu Lojalnościowego oraz odpowiednio go skonfigurujesz. 


Punkty naliczone w trakcie korzystania z trybu testowego zostaną wyzerowane, a klienci nie będą otrzymywać żadnych wiadomości związanych z Programem Lojalnościowym (np. wiadomości o przyznaniu punktów).


Po zapoznaniu się z funkcjami Programu Lojalnościowego w trybie testowym oraz określeniu nagradzanych aktywności oraz listy nagród, będziesz mieć możliwość uruchomienia Programu Lojalnościowego w trybie komercyjnym. 


Aby uruchomić Program Lojalnościowy - tryb testowy:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Kliknij przycisk dodatki, znajdujący się w lewym dolnym rogu
 3. W sekcji Program Lojalnościowy kliknij odnośnik czytaj więcej, aby zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat dodatku:

 4. Kliknij przycisk wypróbuj za darmo: 5. Pojawi się konfigurator podstawowych opcji Programu Lojalnościowego. W pierwszym kroku masz możliwość ustalenia domyślnych przeliczników punktów za zakup usług i produktów. Aby zmienić domyślne wartości, kliknij odnośnik edytuj. Jeśli nie chcesz zmieniać domyślnych wartości, kliknij przycisk zapisz i przejdź dalej: 6. W kolejnym kroku ustalisz wartość domyślnych nagród. Aby zmienić domyślną wartość, kliknij odnośnik edytuj. Jeśli nie chcesz zmieniać domyślnych wartości, kliknij przycisk zapisz i zacznij testować:


 7. Uruchomiony zostanie tryb testowy Programu Lojalnościowego.Uruchomienie Programu Lojalnościowego - tryb komercyjny


Aby uruchomić Program Lojalnościowy w trybie komercyjnym, należy określić nagradzane aktywności oraz zdefiniować listę nagród. Zanim to jednak zrobisz, zapoznaj się z wszystkimi funkcjami tego dodatku w trybie testowym - dzięki temu upewnisz się, że Program Lojalnościowy został poprawnie skonfigurowany, naliczają się odpowiednie ilości punktów. Warto również stworzyć własny regulamin Programu Lojalnościowego (możesz również skorzystać z gotowego szablonu Versum).


Po ustaleniu nagradzanych aktywności i listy nagród, możliwe będzie uruchomienie Programu Lojalnościowego w trybie "live".


Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków kliknij przycisk program lojalnościowy
 4. Kliknij przycisk uruchom program lojalnościowy, znajdujący się u góry strony:

  UWAGA: Po uruchomieniu Programu Lojalnościowego Twoi klienci będą mogli gromadzić punkty, a Program Lojalnościowy będzie im wysyłał wiadomości z informacjami o zdobytych punktach. Przed uruchomieniem dodatku upewnij się, że został on prawidłowo skonfigurowany - określ jakie aktywności będą nagradzane, zdefiniuj listę nagród oraz regulamin.


 5. Zapoznaj się z podanymi informacjami:

  Po uruchomieniu:  
  - Wszystkie punkty naliczone w trybie testowym zostaną wyzerowane. 
  Do uczestników programu lojalnościowego będzie wysyłana bieżąca korespondencja związana z Programem. W wiadomości możesz zawrzeć informację o nagrodach. Pamiętaj, że jeśli zmienisz listę nagród, zmień je również w komunikacji do klientów.
  Upewnij się że:
  - ustaliłaś/eś zasady przyznawania punktów
  dodałaś/eś nagrody jakie klienci będą mogli otrzymać za zdobyte punkty
  - opracowałaś/eś treści wiadomości w programie lojalnościowym
  - zaakceptowałaś/eś regulamin programu. 6. Ponownie kliknij przycisk uruchom program lojalnościowy

 7. Kliknij przycisk potwierdzam.