Korzystając z dodatku Program Lojalnościowy masz możliwość edycji domyślnych oraz dodawania własnych nagród. Dzięki temu dostosujesz dodatek do własnych potrzeb - nagrodami mogą być np. usługi i produkty, które chcesz wypromować. 


Dodawanie nagrody - dane podstawowe


  1. Przejdź do działu ustawienia
  2. W sekcji Ustawienia dodatków kliknij przycisk Program Lojalnościowy:

  3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Nagrody:


  4. Kliknij przycisk dodaj nagrodę w prawym górnym rogu
  5. Wpisz nazwę nagrody
  6. W polu 2. Wartość pkt wpisz ilość punktów, jaką będzie musiał zdobyć klient, aby odebrać nagrodę. Jest to ilość punktów, która będzie pobierana z kont uczestników podczas odbioru nagrody.
  7. Kliknij przycisk dodaj zdjęcia, aby przy nagrodzie na liście nagród pojawiło się jej zdjęcie
    Ważne: Zdjęcie będzie widoczne tylko dla Ciebie.
  8. Jeśli na tym etapie chcesz zapisać nagrodę, kliknij przycisk zapisz. Aby podać dodatkowe informacje, takie jak np. ilość dostępnych sztuk danej nagrody, postępuj według instrukcji podanych poniżej.Dodawanie nagrody - dodatkowe informacje


Dostępne są następujące dodatkowe dane:


Kategoria - W polu numer 6, wybierz kategorię, do której będzie należeć nagroda. 


Ilość sztuk - określa ilość dostępnych nagród, jeśli dana nagroda dostępna jest w limitowanej ilości (np. kilka sztuk danego produktu). Informacja o wyczerpaniu ilości dostępnych sztuk pozwoli na bieżąco aktualizować listę nagród w panelu klienta.


Dodatkowa płatność przy odbiorze - określa ile klient będzie musiał dopłacić, aby odebrać daną nagrodę (poza pobraniem punktów programy lojalnościowego z jego konta).


Opis - opis nagrody


Po podaniu dodatkowych informacji, kliknij przycisk zapisz, znajdujący się u dołu strony.