Program Lojalnościowy Versum wysyła Twoim klientom wiadomości z informacją o przyznanych punktach, pomagając budować ich zaangażowanie. Możesz zdecydować, które wiadomości będą wysyłane oraz modyfikować ich treść. 


Aby edytować ustawienia wiadomości Programu Lojalnościowego:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków kliknij przycisk program lojalnościowy: 4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Parametry:


 5. Kliknij przycisk komunikacja:

 6. Kliknij przycisk edytuj na wysokości wiadomości, którą chcesz edytować:

 7. Aby włączyć lub wyłączyć daną wiadomość, kliknij odnośnik Wyłącz / Włącz znajdujący się obok statusu wysyłki, a następnie potwierdź:


 8. Aby określić rodzaj wysyłanej wiadomości lub zmodyfikować jej treść, kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu:

 9. Aby określić rodzaj wysyłanej wiadomości, kliknij rozwijalne menu Wyślij jako, a następnie wybierz odpowiednią opcję:

  - Preferuj wiadomość e-mail - Jeśli w karcie klienta podano prawidłowy adres email, wiadomość zostanie wysłana jako email. W przeciwnym wypadku zostanie wysłany SMS.
  - Tylko wiadomość e-mail - Wysłana zostanie wyłącznie wiadomość email.


 10. Aby zmodyfikować treść wysyłanej wiadomości, skorzystaj z edytora tekstowego w polu Treść wiadomości email:

  Wskazówka: Możliwe jest zmodyfikowanie tylko części wiadomości. Część zawierająca liczbę i datę przyznania punktów oraz pozostałe powiązane informacje nie podlega edycji


 11. Kliknij przycisk zapisz, znajdujący się u dołu strony.