Aby dany klient mógł gromadzić punkty i wymieniać je na nagrody, należy włączyć Program Lojalnościowy na jego koncie. Można to zrobić podczas dodawania nowego klienta lub poprzez edycję karty klienta. 


Włączanie Programu Lojalnościowego przez pracownika salonu - dodawanie nowego klienta


 1. Przejdź do działu klienci, a następnie kliknij przycisk dodaj klienta, znajdujący się w prawym górnym rogu

  Wskazówka: szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w artykule Dodawanie klientów

 2. Uzupełnij pola 1-5 (jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, znajdziesz je w powyższym artykule)
 3. W punkcie 7. Lojalność kliknij przycisk tak:

 4. Opcjonalnie uzupełnij pozostałe pola na karcie klienta 
 5. Kliknij przycisk dodaj klienta.


Włączanie Programu Lojalnościowego przez pracownika salonu - uprzednio dodany klient


 1. Przejdź do działu klienci
 2. Znajdź klienta, którego dane chcesz zmienić (możesz skorzystać z wyszukiwarki po lewej stronie)
 3. Kliknij imię i nazwisko klienta
 4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję program lojalnościowy:


 5. Kliknij przycisk aktywuj program lojalnościowy:Wskazówka: Możesz również włączyć Program Lojalnościowy istniejącemu klientowi poprzez edycję karty klienta i kliknięcie w punkcie 7. Lojalność przycisku tak. Więcej na temat edycji klienta znajdziesz w artykule Edycja klienta.