Dodatek Zakupy Grupowe tworzy na bieżąco listę wykorzystanych kuponów promocyjnych. Dzięki temu łatwo rozliczysz się z serwisami zakupów grupowych.


Aby sprawdzić listę wykorzystanych kuponów:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk zakupy grupowe:

  4. Kliknij przycisk przeglądaj kupony w prawym górnym rogu:

  5. Aby wyświetlić listę kuponów z danego serwisu zakupów grupowych, kliknij jego nazwę:


  6. Aby zapisać listę kuponów do pliku, kliknij przycisk eksport do pliku w prawym górnym rogu: