Czym jest dodatek Zasoby i dlaczego warto z niego korzystać?


W Versum, mianem zasobów określane są wszelkie środki trwałe, najczęściej sprzęt i pomieszczenia potrzebne do świadczenia danej usługi. Dodatek Zasoby ułatwia zarządzanie i optymalizację wykorzystania dostępnych urządzeń i pomieszczeń oraz usprawnia umawianie klientów na wizyty.


Dzięki generowanym w czasie rzeczywistym statystykom dowiesz się, jaki jest stopień wykorzystania danych zasobów oraz wygenerowany przez nie przychód. Umożliwi to optymalizację kosztów, a wiedza na temat opłacalności zakupu określonego urządzenia ułatwi podejmowanie trafnych decyzji o przyszłych inwestycjach.


Na czym polega działanie dodatku Zasoby?


Podobnie jak pracownicy, zasoby mają swoje terminarze w kalendarzu wizyt. Jeśli dodasz w terminarzu pracownika wizytę z usługą, do której przypisany jest dany zasób, zostanie on automatycznie zarezerwowany - po dodaniu wizyty u danego pracownika, pojawi się ona automatycznie również w terminarzu zasobu. Nie będzie więc potrzeby osobnego dodawania wizyt w kalendarzach pracowników i zasobów. 


Dzięki temu od razu zobaczysz, czy dany zasób jest w danym terminie wolny czy zajęty, a korzystając z rezerwacji online, klienci umawiać się będą na wizyty wyłącznie w terminach, w których możliwe będzie świadczenie danej usługi - po wybraniu danej usługi i pracownika, widoczne będą tylko takie terminy, w których zarówno wybrany pracownik jak i potrzebne zasoby będą dostępne (same zasoby oraz ich terminarze będą dla klienta niewidoczne).


Oprócz terminarza wizyt i listy przypisanych usług, zasoby mają swoje statystyki, dzięki którym sprawdzisz ilość wizyt, przy których były wykorzystane w danym okresie, łączny czas wizyt, czy wygenerowany przychód. 


> Jak korzystać z dodatku Zasoby - krok po kroku