Istnieją dwa rodzaje powiązań między zasobami: “oraz” i “lub”. Oba te typy powiązań można również ze sobą łączyć, dzięki czemu możliwe jest łatwe obsłużenie nawet najbardziej skomplikowanych scenariuszy użycia zasobów.


Powiązanie "lub"


Jeśli wykonanie danej usługi wymaga użycia dowolnego z kilku zasobów, przypisz je wszystkie do tej usługi korzystając z powiązania "lub".


Przykładowo, usługa “depilacja laserowa” może wymagać wykorzystania zasobu “laser diodowy 1” lub “laser diodowy 2”. Jeśli umówisz w danym terminie wizytę z tą usługą, automatycznie zarezerwowany zostanie jeden z tych zasobów. Jeśli umówisz w tym samym terminie drugą wizytę z usługą “depilacja laserowa”, zarezerwowany zostanie drugi przypisany do tej usługi zasób. Przy próbie dodania w tym samym terminie trzeciej wizyty z usługą “depilacja laserowa”, pojawi się komunikat mówiący o tym, że wymagane urządzenia są już zajęte. Będziesz mieć możliwość zmiany wybranego terminu na inny, lub zignorowania go i dodania wizyty mimo wszystko. W panelu rezerwacji klienci takiego komunikatu nie zobaczą - zajęty termin po prostu nie pojawi się, więc nie będą mogli go wybrać. 


Powiązanie "oraz"


Jeśli wykonanie danej usługi wymaga użycia wszystkich przypisanych zasobów, skorzystaj z powiązania "oraz".


Przykładowo, usługa "masaż klasyczny" może wymagać wykorzystania zarówno zasobu "gabinet do masażu" jak i zasobu "stół do masażu". W takim przypadku do usługi powinny być przypisane oba te zasoby, a łączyć je będzie powiązanie oraz. Jeśli dodasz w terminarzu dowolnego pracownika wizytę, która zawiera usługę "masaż klasyczny", automatycznie pojawi się ona również w terminarzach obu przypisanych zasobów, blokując je na czas trwania wizyty. 


Zasobów może być oczywiście więcej - np. usługa "pedicure" może wymagać zasobu "gabinet 1" oraz zasobu "fotel do pedicure" oraz zasobu "frezarka".


Połączenie różnych typów powiązań


Aby uwzględnić bardziej złożone scenariusze, możesz łączyć typy powiązań oraz i lub


Przykładowo usługa "masaż klasyczny" może wymagać zasobu "gabinet do masażu" oraz zasobu "stół do masażu 1" lub "stół do masażu 2". Jeśli dodasz wizytę z taką usługą, automatycznie zarezerwowany zostanie pomieszczenie "gabinet do masażu" oraz jeden z przypisanych zasobów: "stół do masażu 1" lub "stół do masażu 2".