Po włączeniu dodatku Zasoby, należy dodać zasoby (urządzenia i pomieszczenia), aby móc je następnie przypisać do poszczególnych usług. 


Aby dodać nowe urządzenie lub pomieszczenie:

  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. W sekcji ustawienia dodatków, kliknij przycisk zasoby:


  4. W prawym górnym rogu, kliknij przycisk dodaj zasób:


  5. Uzupełnij formularz zasobu: nazwę, kategorię, opis (opcjonalnie)
  6. Jeśli dodawane urządzenie lub sprzęt ma być dostępnie zawsze w godzinach otwarcia, upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Grafik dostępności w godzinach otwarcia salonu. Jeśli zasób ma być dostępny tylko w wybranych godzinach, odznacz to pole - wtedy konieczne będzie ustalenie grafiku dostępności zasobu. > Więcej na temat grafików dostępności zasobów
  7. Po wprowadzeniu wszystkich danych, kliknij przycisk zapisz zasób u dołu strony.