Dodane zasoby możesz w dowolnym momencie edytować i usuwać.


Aby edytować zasób:


 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk zasoby: 4. Kliknij nazwę zasobu, który chcesz edytować:


 5. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu:

 6. Wprowadź wymagane zmiany, a następnie kliknij przycisk zapisz zasób.


Aby usunąć zasób:


 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk zasoby
 4. Kliknij nazwę zasobu który chcesz usunąć
 5. Kliknij przycisk więcej w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Usuń:

 6. Kliknij potwierdzam.