Kolejność urządzeń i pomieszczeń na liście zasobów jest taka sama, jak w kalendarzu wizyt. Podobnie jak w przypadku terminarzy pracowników, możesz ją w dowolnym momencie zmienić.


Aby to zrobić:


  1. Zaloguj się jako administrator
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. W sekcji ustawienia dodatków, kliknij przycisk zasoby:

  4. Kliknij przycisk zmień kolejność w prawym górnym rogu:


  5. Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonkę zmiany kolejności zasobu (trzy kreseczki), a następnie trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki przeciągnij go na właściwe miejsce:


  6. Kliknij przycisk zakończ sortowanie w prawym górnym rogu: