Kategorie i podkategorie zasobów działają analogicznie do kategorii usług. Domyślnie dostępne są trzy kategorie zasobów: sprzęt, pomieszczenia i inne. Domyślne kategorie możesz dowolnie edytować i usuwać, zmieniać ich kolejność, a także dodawać własne. 


Aby dodać kategorię zasobów:

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji ustawienia dodatków, kliknij przycisk zasoby
 4. W menu po lewej stronie kliknij opcję dodaj/edytuj/usuń: 5. Kliknij przycisk dodaj kategorię:


 6. Wpisz nazwę kategorii

 7. Jeśli chcesz dodać kategorię, upewnij się, że w polu 2. Kategoria nadrzędna została wybrana opcja Wszystkie. Jeśli chcesz dodać podkategorię, wybierz odpowiednią kategorię nadrzędną:


 8. Kliknij przycisk zapisz.

 9. Kliknij przycisk zakończ edycję.


Aby edytować, usuwać, dodawać podkategorie zasobów lub zmienić ich kolejność:


 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji ustawienia dodatków, kliknij przycisk zasoby
 4. W menu po lewej stronie kliknij opcję dodaj/edytuj/usuń:


 5. Aby edytować, usunąć, lub dodać podkategorię do istniejącej kategorii, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij rozwijalne menu i wybierz odpowiednią opcję - Edytuj, Usuń lub Dodaj podkategorię:


 6. Aby zmienić kolejność kategorii lub podkategorii, kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonkę zmiany kolejności (trzy kreseczki), a następnie trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki przeciągnij ją na właściwe miejsce:


 7. Po wprowadzeniu wymaganych zmian, kliknij przycisk zakończ edycję.