Korzystając ze statystyk zasobów określisz w jakim stopniu są one wykorzystywane (czas pracy) oraz jakie generują obroty. 


Statystyki zasobów znajdują się w następujących raportach:


Raport "Zasoby"


Aby wyświetlić ten raport:


Przejdź do działu Statystyki, a następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję Zasoby:Raport ten zawiera informacje na temat łącznego czasu trwania wizyt, przypadających na dany zasób (zakładka Wykres) oraz przepracowanego czasu i liczby wizyt (zakładka Tabela) w wybranym okresie. 
Raport "Usługi" > zakładka "Statystyka wg zasobów"


Aby wyświetlić ten raport:

  1. Przejdź do działu Statystyki
  2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Usługi
  3. Kliknij zakładkę Statystyka wg zasobów:Zakładka Statystyka wg zasobów zawiera informacje na temat liczby wizyt, do których przypisany był dany zasób oraz ich wartości (czyli obrotów wygenerowanych przez dany zasób).