Po uruchomieniu i skonfigurowaniu dodatku, korzystanie z funkcji jakie oferuje odbywa się w dużej mierze automatycznie. Po wybraniu danej usługi podczas dodawania lub edycji wizyty, automatycznie wybrany zostaje i zarezerwowany na czas jej trwania przypisany do niej zasób. Aby jednak tak się stało, konieczne jest uruchomienie dodatku i przypisanie do niego usług.


Aby uruchomić i skonfigurować dodatek Zasoby należy:

  1. Włączyć dodatek Zasoby > Dowiedz się jak to zrobić
  2. Stworzyć listę dostępnych zasobów - urządzeń i pomieszczeń > Dowiedz się jak to zrobić
  3. Przypisać zasoby do istniejących usług: > z poziomu karty usługi, > z poziomu karty zasobu, lub > wiele usług naraz.

Skonfigurowanie dodatku według powyższych wskazówek pozwoli Ci: