Aby zasoby (pomieszczenia i urządzenia) mogły być automatycznie rezerwowane na czas trwania danej usługi, należy je najpierw przypisać do tej usługi (pod tym względem zasoby podobne są w działaniu do receptur zużycia).


Można to zrobić z poziomu karty usługi, zarówno podczas edycji usługi już istniejącej, jak i dodawania nowej usługi.


Wskazówka: Możesz również przypisywać zasoby do usług z poziomu karty zasobu oraz przypisywać 

wiele usług jednocześnie


Aby przypisać zasoby do istniejącej usługi:


 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu usługi
 3. Kliknij nazwę usługi, do której chcesz przypisać zasób:


 4. W menu po lewej stronie, kliknij opcję powiązane zasoby (wskazówka: możesz również przypisać zasoby poprzez edycję usługi, w sekcji zaawansowane > Więcej ten temat dodawania i edycji usług):


 5. Kliknij przycisk edytuj w prawym górnym rogu
 6. Kliknij rozwijalne menu Wymagaj, aby dodać zasób powiązany z usługą:


 7. Jeśli do wykonania danej usługi potrzebnych jest kilka zasobów, możesz dodać je korzystając z przycisków lub i oraz:

  · lub - skorzystaj z tego operatora, jeśli do wykonania usługi potrzebny jest dowolny z kilku dostępnych zasobów (np. do wykonania usługi "masaż" potrzebny jest zasób "stół do masażu 1" lub "stół do masażu 2").

  · oraz - skorzystaj z tego operatora jeśli wykonanie danej usługi wymaga użycia wszystkich przypisanych zasobów (np. usługa "pedicure" może wymagać zasobu "fotel do pedicure" oraz zasobu "frezarka", czyli zarówno fotelu do pedicure, jak i frezarki).

  Możesz również korzystać z obu operatorów naraz - np. usługa "pedicure" może wymagać zasobu "gabinet 1" oraz zasobu "frezarka 1" lub "frezarka 2", co oznacza, że mamy tylko jedno pomieszczenie, w którym wykonywana jest ta usługa ("gabinet 1"), ale dwa urządzenia, z których należy wykorzystać dowolne ("frezarka 1", "frezarka 2").
  > Więcej na temat powiązań między zasobami

 8. Dla każdego z przypisanych zasobów możesz określić priorytet. W grupie zasobów połączonych operatorem "lub", zasoby z wyższym priorytetem rezerwowane będą przed tymi z niższym priorytetem. > Więcej na temat priorytetów zasobów
   
 9. Po podaniu wszystkich wymaganych zasobów, kliknij przycisk zapisz powiązania:Aby przypisać zasoby podczas dodawania nowej usługi:


Podczas dodawania nowej usługi (> Więcej na temat dodawania usług), możesz przypisać do niej wszystkie wymagane zasoby. Aby wyświetlić powiązane opcje, kliknij odnośnik pokaż w sekcji powiązane zasoby:


Następnie dodaj zasoby w polu Powiązane zasoby, klikając rozwijalne menu wybierz zasób:

Zobacz również:

> Więcej na temat powiązań między zasobami

> Jak przypisać jednocześnie wiele usług do zasobu

> Jak przypisać usługi do zasobu z poziomu karty zasobu