Po uruchomieniu dodatku Zasoby i przypisaniu do usług wymaganych urządzeń i pomieszczeń, ich rezerwacja będzie odbywać się automatycznie w trakcie dodawania wizyt - jeśli dodasz w terminarzu pracownika wizytę z usługą, do której przypisany jest dany zasób, zostanie on automatycznie zarezerwowany. Po dodaniu wizyty u danego pracownika, pojawi się ona automatycznie również w terminarzu zasobu. 


Dodawanie wizyty z automatyczną rezerwacją zasobów:

  1. Przejdź do działu kalendarz
  2. Kliknij wybraną godzinę w terminarzu pracownika, do którego chcesz umówić wizytę, a następnie wpisz nazwisko, imię lub numer telefonu klienta w polu Klient i nazwę usługi w polu Usługi > Więcej na temat dodawania wizyt

    Wskazówka: Aby po wybraniu usługi zostały automatycznie zarezerwowane odpowiednie zasoby, należy je najpierw przypisać do tej usługi. > Więcej na temat przypisywania zasobów do usług

  3. Po wybraniu usługi z przypisanymi zasobami, obok nazwy tej usługi pojawią się inicjały pracownika oraz ikonka zasobów. Po najechaniu kursorem na ikonkę zasobów, wyświetlona zostanie lista przypisanych zasobów:


    Wskazówka: Możesz kliknąć na przycisk zasobów, aby wyświetlić ich listę i w szybki sposób wprowadzić potrzebne zmiany > Więcej na ten temat

  4. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, kliknij przycisk dodaj wizytę, aby dodać wizytę. Wizyta pojawi się w kalendarzu, zarówno w terminarzu pracownika, jak i powiązanych zasobów. Po najechaniu kursorem na wizytę, podświetlone zostaną wszystkie powiązane wizyty (bloczki wizyt).