Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz w dowolnym momencie w szybki sposób zmienić zasoby przypisane do danej wizyty.


Aby to zrobić:

  1. Przejdź do działu kalendarz
  2. Kliknij na wizytę, którą chcesz edytować
  3. Kliknij przycisk edytuj w prawym dolnym rogu
  4. Kliknij ikonkę zasobów:  5. Możesz rezerwować kolejne zasoby (dodawać je do listy), zmieniać zasoby w grupie, lub zwalniać zarezerwowane zasoby:

     aby dodać kolejny zasób do listy, kliknij przycisk dodaj zasób (zaznaczony poniżej numerem 1); 

    • aby usunąć dany zasób z listy, kliknij ikonkę kosza po prawej stronie (nr 3 poniżej):  6. Po wprowadzeniu wymaganych zmian, kliknij przycisk potwierdzam, a następnie przycisk zapisz.