Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz w dowolnym momencie w szybki sposób zmienić zasoby przypisane do danej wizyty.


Aby to zrobić:


 1. Przejdź do działu kalendarz
 2. Kliknij na wizytę, którą chcesz edytować
 3. Kliknij przycisk edytuj w prawym dolnym rogu
 4. Kliknij ikonkę zasobów: 


 5. Możesz rezerwować kolejne zasoby (dodawać je do listy), zmieniać zasoby w grupie, lub zwalniać zarezerwowane zasoby:

   Aby dodać kolejny zasób do listy, kliknij przycisk dodaj zasób (zaznaczony poniżej numerem 1); 

  • aby wybrać określony zasób z grupy zasobów, w której zastosowano typ powiązania lub, kliknij rozwijalne menu wybrano (nr 2 poniżej); 

  • aby usunąć dany zasób z listy, kliknij ikonkę kosza po prawej stronie (nr 3 poniżej): 6. Po wprowadzeniu wymaganych zmian, kliknij przycisk potwierdzam, a następnie przycisk zapisz.