Raport "Zasoby" pozwala sprawdzić przepracowany czas, liczbę wizyt oraz obroty wygenerowane przez zasoby (sprzęt i urządzenia) w wybranym okresie. 


Wskazówka: Raport ten dostępny jest wyłącznie jeśli uruchomiony został dodatek Zasoby > Więcej na temat tego dodatku


Aby skorzystać z raportu "Zasoby":

  1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista (recepcjonista posiada wgląd wyłącznie do danych z bieżącego dnia)
  2. Przejdź do działu statystyki
  3. W menu po lewej stronie kliknij opcję Zasoby:


  4. Domyślnie pokazany zostanie raport z bieżącego dnia w formie tabeli, z której możesz uzyskać dane na temat liczby wizyt oraz obrotów zasobów:    ● Aby wybrać okres, za jaki sporządzony zostanie raport, kliknij pole daty u góry strony:    ● Aby wyświetlić raport w formie wykresu, przejdź do zakładki Wykres, w której możesz sprawdzić łączny czas trwania wizyt przypadających na dany zasób (w minutach):