Możesz w ramach jednej wizyty dodać kilka usług realizowanych przez różnych pracowników. Rezerwacja automatycznie pojawi się w ich terminarzach, bez konieczności dodawania osobnych wizyt. Po najechaniu na którąkolwiek składową wizyty, wszystkie jej elementy zostaną podświetlone, tak aby można je było szybko odnaleźć.


Aby dodać wizytę przypisaną do kilku pracowników:

 1. Przejdź do działu kalendarz
 2. Kliknij wybraną godzinę w terminarzu pierwszego pracownika, który będzie obsługiwał klienta. Pojawi się okno dodawania wizyty:


 3. W oknie dodawania wizyty uzupełnij nazwisko klienta. Jeśli na wizytę umawiamy jest klient, którego jeszcze nie ma w bazie klientów, kliknij przycisk nowy klient, aby dodać go do bazy
 4. Wpisz nazwę usługi. Możesz również wybrać ją z listy
 5. Kliknij przycisk kolejna usługa, a następnie wpisz jej nazwę lub wybierz ją z listy:


 6. Kliknij przycisk z imieniem i nazwiskiem pracownika przy usłudze, która ma być wykonana przez kolejnego pracownika:


 7. Kliknij rozwijalne menu pracownik, a następnie wybierz pracownika, przez którego ma być wykonana usługa:


 8. Kliknij przycisk potwierdzam. Zobaczysz, że zmienił się pracownik przypisany do usługi:


 9. Jeśli chcesz dodać więcej usług, kliknij przycisk kolejna usługa. Możesz również dodać opis, lub opatrzyć wizytę etykietą.

 10. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji, kliknij przycisk dodaj wizytę

  Po dodaniu wizyty i najechaniu na jej składowe, zostaną one podświetlone, tak aby można je było łatwo odszukać w kalendarzu: