Najczęściej jest tak, że kto inny wykonuje daną usługę, a kto inny rozlicza klienta. Korzystając z widoku zaawansowanego formularza wizyty, możesz wprowadzić zużycie materiałów zanim jeszcze wizyta zostanie sfinalizowana. Dzięki temu pracownik nie będzie musiał osobno zapisywać i przekazywać recepcjoniście informacji o rodzaju i ilości zużytych produktów. Stany magazynowe zostaną zaktualizowane po sfinalizowaniu wizyty.


Aby wprowadzić zużycie materiałów przed finalizacją wizyty:


 1. Przejdź do działu kalendarz
 2. Kliknij na wizytę, dla której chcesz wprowadzić zużycie

  Wskazówka: Możesz wprowadzić zużycie również w trakcie dodawania wizyty. W takim przypadku po wybraniu usługi kliknij przycisk widok zaawansowany w prawym dolnym rogu.

 3. Kliknij przycisk edytuj w prawym dolnym rogu
 4. Kliknij przycisk więcej opcji w prawym dolnym rogu
 5. przejdź do zakładki Zużycie:


 6. Kliknij przycisk dodaj produkt, a następnie wpisz nazwę produktu w kolumnie nazwa. Po wpisaniu pierwszych kilku liter, Versum wyświetli produkty, których nazwa zaczyna się od tych liter:


 7. Upewnij się, że wybrana została prawidłowa jednostka zużycia, a następnie wpisz ilość zużytego materiału:

 8. Jeśli chcesz dodać więcej produktów, kliknij przycisk kolejny produkt
 9. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji, kliknij przycisk zapisz zmiany, znajdujący się u dołu formularza.
  Zużycie zostanie dodane do wizyty, a stany magazynowe zostaną zaktualizowane po jej sfinalizowaniu.