Czasem konieczne jest przypisanie wielu usług do zasobu w tym samym czasie, na przykład gdy w gabinecie pojawia się nowe urządzenie, które wykorzystywane będzie w wielu usługach. Zamiast pojedynczo edytować poszczególne usługi, można wtedy przypisać je zbiorowo do danego zasobu. 


Aby przypisać jednocześnie wiele usług do zasobu:

 1. Zaloguj się do Versum jako administrator
 2. Przejdź do działu usługi
 3. Na liście usług, zaznacz te, które mają zostać przypisane do zasobu:  Wskazówka: Jeśli chcesz przypisać wszystkie usługi z danej kategorii, możesz najpierw kliknąć nazwę tej kategorii w menu po lewej stronie, aby wyświetlić wszystkie należące do niej usługi, a następnie kliknąć pole wyboru obok nagłówka kolumny Nazwa, aby zaznaczyć wszystkie powiązane usługi:


 4. Po wybraniu usług, które chcesz przypisać do zasobu, kliknij przycisk edytuj zaznaczone w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję powiąż z zasobami:


 5. Wyświetlony zostanie formularz powiązania z zasobami. Kliknij pole Wymagaj, aby dodać zasób powiązany z usługą:


 6. Jeśli do wykonania danej usługi potrzebnych jest kilka zasobów, możesz dodać je korzystając z przycisków luboraz:

  · lub - skorzystaj z tego operatora, jeśli do wykonania usługi potrzebny jest dowolny z kilku dostępnych zasobów (np. do wykonania usługi "Depilacja laserowa - nogi" potrzebny jest zasób "Laser diodowy 1" lub "Laser diodowy 2").

  PRIORYTETY ZASOBÓW: Jeśli utworzysz grupę zasobów oddzielonych operatorem "lub", opcjonalnie możesz każdemu z nich nadać priorytet, który określi kolejność ich rezerwacji > Więcej na temat priorytetów zasobów

  · oraz - skorzystaj z tego operatora jeśli wykonanie danej usługi wymaga użycia wszystkich przypisanych zasobów (np. usługa "Depilacja laserowa - nogi" może wymagać zasobu "Laser diodowy 1" oraz zasobu "Gabinet depilacji", czyli zarówno wymienionego urządzenia, jak i pomieszczenia).
  Możesz również korzystać z obu operatorów naraz - np. usługa "Depilacja laserowa - nogi" może wymagać zasobu "Laser diodowy 1" lub zasobu "Laser diodowy 2" oraz zasobu "Gabinet depilacji", co oznacza, że mamy dwa urządzenia, z których można skorzystać, ale tylko jedno pomieszczenie, w którym może być wykonana ta usługa.
  > Więcej na temat powiązań między zasobami

 7. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji, kliknij przycisk zapisz zmiany. W przypadku edycji wielu usług jednocześnie, aktualizacja powiązań może potrwać do kilku minut.

   Uwaga: Jeśli któreś z zaznaczonych usług były już wcześniej powiązane z jakimiś zasobami, po zapisaniu zmian dotychczasowe powiązania zostaną zastąpione nowymi. W powyższym formularzu powiązania z zasobami zostanie wtedy wyświetlony komunikat z listą takich usług:


Zobacz również:


> Jak przypisać zasoby do usługi z poziomu karty usługi

> Jak przypisać usługi do zasobu z poziomu karty zasobu