Po utworzeniu zasobu, możesz przypisać do niego usługi z poziomu karty tego zasobu. 


Aby przypisać usługi z poziomu karty zasobu:


 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk Zasoby
 4. W tabeli z zasobami, kliknij nazwę zasobu, do którego chcesz przypisać usługę:


 5. W menu po lewej stronie, kliknij opcję Powiązanie z usługami:


 6. Kliknij przycisk dodaj powiązanie w prawym górnym rogu
 7. Kliknij rozwijalne menu Usługa, a następnie wpisz nazwę usługi, która ma zostać przypisana do zasobu lub wybierz ją z listy:


 8. W sekcji Zasoby powiązane z usługą, domyślnie jako wymagany wybrany zostanie zasób, do którego przypisujemy usługę. Jeśli do realizacji tej usługi potrzebnych jest kilka zasobów, aby je dodać skorzystaj z przycisków lub i oraz:

  · lub - skorzystaj z tego operatora, jeśli do wykonania usługi potrzebny jest dowolny z kilku dostępnych zasobów (np. do wykonania usługi "masaż" potrzebny jest zasób "stół do masażu 1" lub "stół do masażu 2"). 
  PRIORYTETY ZASOBÓW: Jeśli utworzysz grupę zasobów oddzielonych operatorem "lub", opcjonalnie możesz każdemu z nich nadać priorytet, który określi kolejność ich rezerwacji > Więcej na temat priorytetów zasobów

  · oraz - skorzystaj z tego operatora jeśli wykonanie danej usługi wymaga użycia wszystkich przypisanych zasobów (np. usługa "pedicure" może wymagać zasobu "fotel do pedicure" oraz zasobu "frezarka", czyli zarówno fotelu do pedicure, jak i frezarki).

  Możesz również korzystać z obu operatorów naraz - np. usługa "pedicure" może wymagać zasobu "gabinet 1" oraz zasobu "frezarka 1" lub "frezarka 2", co oznacza, że mamy tylko jedno pomieszczenie, w którym wykonywana jest ta usługa ("gabinet 1"), ale dwa urządzenia, z których należy wykorzystać dowolne ("frezarka 1", "frezarka 2").
  > Więcej na temat powiązań między zasobami

 9. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, kliknij przycisk zapisz.


Zobacz również:


> Jak przypisać jednocześnie wiele usług do zasobu

> Jak przypisać zasoby do usługi z poziomu karty usługi