Aby móc generować i sprzedawać bony lub karnety należy skorzystać z szablonów, według których będą tworzone. Szablony określają wszystkie istotne cechy karnetów i bonów, takie jak przeznaczenie, nominał czy termin ważności


W systemie znajdują się trzy domyślne szablony - bon na wybraną kwotę (pozwala w trakcie sprzedaży każdorazowo ustalić nominał bonu), bon na wybraną usługę (pozwala każdorazowo określić usługę, lub usługi, za które można nim zapłacić) oraz karnet na wybrane usługi.


Oprócz tego możesz tworzyć własne szablony, które z góry określać będą nominał, listę usług oraz inne parametry sprzedanych bonów lub karnetów. Podczas tworzenia szablonów bonów kwotowych należy wybrać czy dany bon będzie bonem SPV (jednego przeznaczenia) czy MPV (różnego przeznaczenia) > Dowiedz się więcej na temat bonów SPV i MPV


Aby utworzyć szablon bonu kwotowego:

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk Bony i Karnety:
 4. Kliknij przycisk nowy szablon w prawym górnym rogu:

 5. W polu nazwa, podaj nazwę szablonu
 6. W polu typ domyślny wybierz czy bon ma być bonem SPV czy MPV
 7. W przypadku bonu SPV, pojawi się dodatkowe pole domyślna stawka VAT. Należy wybrać jaka stawka VAT będzie obowiązywała dla tego szablonu bonu. Pole nie pojawi się jeśli wybierzesz typ bonu MPV
 8. W polu usługi, kliknij rozwijalne menu i zdecyduj, czy bon wygenerowany na podstawie szablonu może być przeznaczony na zakup wszystkich usług, wybranych usług, lub że nie ma być przeznaczony na zakup usług. Jeśli wybierzesz opcję wybrane usługi, pojawi się dodatkowe pole, które pozwoli Ci określić na zakup jakich usług bon może być przeznaczony

  Wskazówka: Możliwość wyboru usług w przypadku bonu kwotowego może wydać się nietypowa, ma natomiast tę zaletę, że pozwala na promocję określonych usług. Dzięki niej możesz na przykład zaoferować klientom bon na dowolny masaż o wartości 100 zł.

 9. W polu produkty wybierz analogiczną opcję dla produktów
 10. Określ nominał bonu.

  Wskazówka:
   Zalecane jest, aby cena sprzedaży pokrywała się z nominałem (wartością) bonu. Jeśli jednak cena sprzedaży ma być inna niż nominał, kliknij odnośnik edytuj cenę sprzedaży, a następnie wpisz odpowiednią kwotę.

 11. W polu termin ważności, określ termin ważności bonów generowanych na podstawie szablonu

  Wskazówka: Wybierając konkretną datę, określisz również termin ważności samego szablonu

 12. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij przycisk dodaj.

Aby utworzyć szablon bonu na usługi:

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk Bony i Karnety:
 4. Kliknij zakładkę BONY NA USŁUGI: 5. Kliknij przycisk nowy szablon po prawej stronie

 6. Wpisz nazwę szablonu

 7. Kliknij rozwijalne menu w punkcie trzecim i wybierz usługę, za jaką klient będzie mógł zapłacić przy pomocy bonów utworzonych na podstawie tworzonego szablonu. Jeśli bony mają pozwalać na kilkukrotne skorzystanie z usługi, wpisz odpowiednią wartość w polu liczba powtórzeń:


 8. Jeśli chcesz dodać kolejną usługę, kliknij przycisk dodaj kolejną pozycję

 9. Cena sprzedaży domyślnie ustalana będzie na podstawie sumy wartości poszczególnych usług oraz ilości powtórzeń. Możesz ją zmienić ręcznie. Aby to zrobić, wpisz odpowiednią kwotę w polu cena sprzedaży

 10. Wybierz termin ważności bonów

 11. Sprawdź czy wprowadzone dane są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk dodaj.


Aby utworzyć szablon karnetu:

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk Bony i Karnety:
 4. Kliknij w zakładkę KARNETY
 5. Kliknij przycisk nowy szablon po prawej stronie
 6. Wpisz nazwę szablonu
 7. Kliknij rozwijalne menu w punkcie drugim i zdecyduj, czy usługi klient będzie mógł wybrać w momencie zakupu karnetu, czy też będą ustalone na stałe. W drugim przypadku wybierz usługi, ustal ich cenę w ramach karnetu oraz wpisz odpowiednią wartość w polu liczba powtórzeń:
 8. Cena sprzedaży domyślnie ustalana będzie na podstawie sumy wartości poszczególnych usług oraz ilości powtórzeń. Możesz ją zmienić, edytując cenę poszczególnych usług.
 9. Wybierz termin ważności karnetów

 10. Sprawdź czy wprowadzone dane są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk dodaj.

Zobacz również:

> Jak sprzedawać bony

> Jak sprzedawać karnety

> Jak dodać bony sprzedane poza Versum

> Jak dodać karnety sprzedane poza Versum

> Jak edytować i usuwać szablony bonów i karnetów

> Bony jednego przeznaczenia (SPV) i różnego przeznaczenia (MPV)