Aby móc generować i sprzedawać bony lub karnety należy skorzystać z szablonów, według których będą tworzone. Szablony określają wszystkie istotne cechy karnetów i bonów, takie jak przeznaczenie, nominał czy termin ważności


W systemie znajdują się trzy domyślne szablony - bon na wybraną kwotę (pozwala w trakcie sprzedaży każdorazowo ustalić nominał bonu), bon na wybraną usługę (pozwala każdorazowo określić usługę, lub usługi, za które można nim zapłacić) oraz karnet na wybrane usługi.


Oprócz tego możesz tworzyć własne szablony, które z góry określać będą nominał, listę usług oraz inne parametry sprzedanych bonów lub karnetów


Aby utworzyć szablon bonu kwotowego:

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk bony i karnety:
 4. Kliknij przycisk nowy szablon w prawym górnym rogu:

 5. W polu 1. nazwa, podaj nazwę szablonu
 6. W polu 2. usługi , kliknij rozwijalne menu i zdecyduj, czy bon wygenerowany na podstawie szablonu może być przeznaczony na zakup wszystkich usług, wybranych usług, lub że nie ma być przeznaczony na zakup usług. Jeśli wybierzesz opcję wybrane usługi, pojawi się dodatkowe pole, które pozwoli Ci określić na zakup jakich usług bon może być przeznaczony.

  Wskazówka: Możliwość wyboru usług w przypadku bonu kwotowego może wydać się nietypowa, ma natomiast tę zaletę, że pozwala na promocję określonych usług. Dzięki niej możesz na przykład zaoferować klientom bon na dowolny masaż o wartości 100zł.

 7. W polu 3. produkty wybierz analogiczną opcję dla produktów
 8. Określ nominał bonu.

  Wskazówka:
   Zalecane jest, aby cena sprzedaży pokrywała się z nominałem (wartością) bonu. Jeśli jednak cena sprzedaży ma być inna niż nominał, kliknij odnośnik edytuj cenę sprzedaży, a następnie wpisz odpowiednią kwotę.

 9. W polu 5. termin ważności, określ termin ważności bonów generowanych na podstawie szablonu

  Wskazówka: Wybierając konkretną datę, określisz również termin ważności samego szablonu

 10. Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij przycisk dodaj.


Aby utworzyć szablon bonu na usługi:


 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk bony i karnety:
 4. Kliknij zakładkę BONY NA USŁUGI: 5. Kliknij przycisk nowy szablon po prawej stronie

 6. Wpisz nazwę szablonu

 7. Kliknij rozwijalne menu w punkcie 3. i wybierz usługę, za jaką klient będzie mógł zapłacić przy pomocy bonów utworzonych na podstawie tworzonego szablonu. Jeśli bony mają pozwalać na kilkukrotne skorzystanie z usługi, wpisz odpowiednią wartość w polu liczba powtórzeń:


 8. Jeśli chcesz dodać kolejną usługę, kliknij przycisk dodaj kolejną pozycję

 9. Cena sprzedaży domyślnie ustalana będzie na podstawie sumy wartości poszczególnych usług oraz ilości powtórzeń. Możesz ją zmienić ręcznie. Aby to zrobić, wpisz odpowiednią kwotę w polu cena sprzedaży.

 10. Wybierz termin ważności bonów

 11. Sprawdź czy wprowadzone dane są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk dodaj.Aby utworzyć szablon karnetu:

 1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
 2. Przejdź do działu ustawienia
 3. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk bony i karnety:
 4. Kliknij w zakładkę  KARNETY
 5. Kliknij przycisk nowy szablon po prawej stronie
 6. Wpisz nazwę szablonu
 7. Kliknij rozwijalne menu w punkcie 2. i zdecyduj, czy usługi klient będzie mógł wybrać w momencie zakupu karnetu, czy też będą ustalone na stałe. W tym przypadku wybierz usługi, ustal ich cenę w ramach karnetu oraz wpisz odpowiednią wartość w polu liczba powtórzeń:
 8. Cena sprzedaży domyślnie ustalana będzie na podstawie sumy wartości poszczególnych usług oraz ilości powtórzeń. Możesz ją zmienić, edytując cenę poszczególnych usług.
 9. Wybierz termin ważności karnetów

 10. Sprawdź czy wprowadzone dane są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk dodaj.

Zobacz również:

> Jak sprzedawać bony

> Jak sprzedawać karnety

> Jak dodać bony sprzedane poza Versum

> Jak dodać karnety sprzedane poza Versum

> Jak edytować i usuwać szablony bonów i karnetów