Klikając w nazwę szablonu na liście, możesz sprawdzić jego szczegóły oraz listę bonów bądź karnetów, które zostały utworzone na jego podstawie i sprzedane klientom. 


Aby wyświetlić dane szablonu i listę bonów (karnetów):


  1. Zaloguj się jako administrator lub recepcjonista
  2. Przejdź do działu ustawienia
  3. Kliknij przycisk bony i karnety
  4. Na liście aktywnych szablonów, kliknij nazwę szablonu, którego szczegóły chcesz wyświetlić:


    Wskazówka: Jeśli chcesz sprawdzić szczegóły szablonu bonu na usługi, najpierw kliknij zakładkę BONY NA USŁUGI. Jeśli chcesz sprawdzić szczegóły szablonu karnetu najpierw kliknij zakładkę KARNETY:  5. Wyświetlone zostaną wszystkie szczegóły szablonu oraz lista utworzonych na jego podstawie i sprzedanych bonów lub karnetów.